Sint-Jozefklooster Opgeleverd

Het Sint-Jozefklooster van de Congregatie Zusters van Liefde te Schijndel, het Moederhuis, stamt uit 1863. Het complex wordt volledig getransformeerd om weer een lange periode te kunnen dienen als huisvesting van de Congregatie.

In de eerste fase wordt het monumentale deel van het klooster omgevormd tot vijfentwintig zorgappartementen. Daarnaast krijgen de ondersteunende functies van de Congregatie in dit gedeelte een plek. De bestaande entree aan de Pastoor van Erpstraat blijft de hoofdentree met centrale receptie. Op de begane grond komen onder andere kantoorruimten, vergaderruimten en een activiteitenruimte. De bestaande keuken en refter worden compleet gerenoveerd. De bestaande grote kapel, een rijksmonument, blijft in de huidige staat gehandhaafd. De monumentale stilteruimte zal in de nieuwe situatie functioneren als kleine kapel. In de tweede fase wordt het gedeelte uit de jaren zeventig verbouwd tot 59 appartementen.

De zustergemeenschap heeft de afgelopen jaren veel veranderingen doorgemaakt, die te maken hebben met werken, wonen en gemeenschapsleven. De groei heeft plaats moeten maken voor vergrijzing, terugtrekking, inkrimping en afbouw. Door de sterke terugloop van het aantal zusters is het de wens van de Congregatie om tot de voltooiing in het Moederhuis zorgeloos te blijven wonen. Daarna zal het complex in de Schijndelse maatschappij gaan functioneren als betaalbare huisvesting voor senioren met een zorgvraag.

De Droom van de Congregatie Zusters van Liefde is dan werkelijkheid.

Een droom van de Congregatie. De expertise om een kloostercomplex te herontwikkelen.

Bestemd voor elkaar.

Dsc 0981
Dsc 0979
8558@2000
8559@2000
8553@2000
8555@2000